četrtek, 16. november 2017

NE

Spomnim se hude frustracije, ki sem jo doživljala, ko so mladiči en za drugim prihajali v tisto fazo konstantnih in stalnih NE-jev. Ampak zadnje dni, morda celo tedne gledam nanje z malo drugačne perspektive. Ker sem tudi sama postala privrženka NE-ja. Ker vidim, da se lahko samo na ta način zaščitim pred stvarmi, do katerih mi ni ali nisem prepričana ali me tako vznemirijo, da se mi vse (vsaj začasno) postavi na glavo in sem potem vsa utrujena od samega napora usklajevanja, razmišljanja, udejanjanja. Zato - moto novembra in siceršnjega bitja in žitja: NE (sem to že rekla pri načrtih za 2017? uh ...).
"In the stress of a singularly tense incident, differentiating between an inconsequential annoyance and a legitimate challenge can seem a monumental task. Ask yourself whether the emotions you are feeling will be as vivid in a year, a day, or even an hour. As focused as you are on this moment in time, your reward for letting go of your emotional investment may be the very happiness and harmony of being whose loss you are lamenting. Needless aggravation is seldom worth the cost it exacts. You cannot distance yourself from life's inconsistencies, irritations, and upheavals, but you can relinquish your desire for perfect order and gain peace of mind in the process." (Daily OM)

1 komentar: